1968 "Libahunt"

1968 “Libahunt” – muusikas on kasutatud torupilli , Olev Roomet mängib salvestisel sõrmilist ja bassitoru eraldi, kuna pillikott oli hävinenud.

Selgus nimelt, et 1968-ndal aastal ei olnud Eestimaal mitte ühtegi tervet torupilli. Kõik torupillid olid lagunenud. Olid veel mõned mehed, kes oleksid osanud mängida; nende hulgas oli RAM-i laulja…  Aga selgus, et temalgi pole enam mingit torupilli, on olemas ainult veel sõrmiline ja bassitorud. Kott oli nähtavasti hävinud….Palusime Roometil tulla stuudiosse, kus ta mängis minu etteantud motiivi kõigepealt sõrmilisel – see oli natuke häälest ära, aga nii oligi hea. Ega sõrmiline loomu poolest ei häälestugi eriti, see on juba niisugune pill. Ja pärast seda puhus ta meile bassitorud ükshaaval ette. Mina (Veljo Tormis) siis kombineerisin nendest elementidest kollaaži.

Eesti Film 100 – Filmimuusika (Tallinna Keskraamarukogu virtuaalnäitus)

Eesti Filmi Andmebaas “Libahunt” (1968)

1969 "Viimne reliikvia"

1969 “Viimne reliikvia” – 3 tundmatut torupillimängijat pildis, filmimuusikas torupilliheli ei kõla

Eesti Filmi Andmebaas “Viimne reliikvia” (1969)

1970 "Aarete saar"

1970 “Aarete saar” – torupillimängija (Olev Roomet) nii helis kui pildis

Piilpärgi saja-aastane torupill on tal aga praegugi alles ning omakorda on ta sellega Moskva-reisi ära teinud. On esinetud televisioonis, lindistatud ja filmitud, sest õige ajaloolise tausta andmisel torupillist mööda ei pääse. Kõige pikema reisi tegi see pill tänavu (1970) kevadel Jaltasse, kus “Aarete saare” filmimisel trahterisse torupillimeest vajati.

Sirp ja Vasar, nr. 29 17. juuli 1970 (1388), lk. 2. Arnold Ottin “Torupillimehed”

1977 "Reigi õpetaja"

1977 “Reigi õpetaja” – muusikas on kasutatud torupilli

Eesti Filmi Andmebaas “Reigi õpetaja” (1977)

1981 "Karge meri"

1981 “Karge meri” – tundmatu torupillimängija pildis, filmimuusikas torupilliheli ei kõla

Eesti Filmi Andmebaas “Karge meri” (1981)

1984 "Hundiseaduste aegu"

1984 “Hundiseaduste aegu” – muusikas on kasutatud torupilli/roopilli (või selle imitatsiooni)

Eesti Filmi Andmebaas “Hundiseaduste aegu” (1984)