Torupilli meistriklass aitab iseseisvalt pillimängu selgeks õppida!

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud ning pärimusmuusik Cätlin Mägi on Eesti Pärimusmuusika Keskuse stipendiumi toel valmis saanud torupilli videokooli ehk “Torupilli meistriklassi”, mis on mõeldud täiskasvanud iseõppijale või abimaterjaliks õpetajale pillitunnis. 

Meistriklassi esimesed videod puudutavad torupillimängu algõpet ning aitavad mõista kuidas torupill toimib, kuidas pilli hoida, kuidas hingata, kuidas sõrmi liigutada ning kuidas alustada ja lõpetada torupillimäng. Need on mõeldud algtasemel õppuritele. Edasised videod lähevad järjest spetsiifilisemaks, õpetades mänguvõtteid, kuidas meloodiaid nüansirikkamaks muuta, erinevaid heliridu mida torupillil avatud burdoonidega mängida saab. Samuti võetakse videotes luubi alla ka torupilli häälestamist käsitlevad võimalused ja probleemid. Nii võib ka edasijõudnud torupillimängija leida videotest abi ja nippe mõningate mänguvõtete kohta ning kinnitust mänguasendi või sõrmede mugavusele pillimängus.

Cätlin Mägi sõnul on täiesti selge, et torupillimäng ei hakka külge kiiresti ning vaid videote vaatamisest kindlasti ei piisa. “Väga oluline on harjutamine, mis aitab iga videotes käsiteldava alateema puhul vilumust pillimängu juurde saada “ ütleb Mägi ning lisab, et ta on iga video juurde jaganud ka näpunäiteid, kuidas täpselt peatükki või alapeatükki omandada ja  pillimängu kinnistada. “Vastloodud meistriklass on vaid osake tervikust. Veel on plaanis videotele lisaks tekitada väike repertuaarikogumik torupillilugudega nii traditsionaalsest repertuaarist kui ka omaloomingulisi palu, mida üks õige eesti torupillimängija võiks osata,” räägib Mägi oma edasistest plaanidest.

Autor: Cätlin Mägi

Video ja montaaž: Jürgen Volmer, Tauno Uibo, Fredi Karu, Johanna Mägin

Heli: Allar Tiigi Salvestatud 2021 jaanuar TÜ VKA videostuudios

Toetajad: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Kultuurkapital