Cätlin Mägi loomingulise tegevuse kirjeldus.

 • Eesti Pärimusmuusika Keskuse poolt korraldatud konkursil “Vabariigi pillimees” finalist. Eesti torupill ja Eesti parmupill
 • Mänginud Tantsupeo LIVE- orkestris 2019, 2017 ja 2015.
 • Rahvamuusikapeol torupilligrupile loo seade autor. Vakatantsi lugu.
 • Palju parmupillikursusi ja õpitubasid läbi viinud nii Eestis kui ka välismaal (Norra, Itaalia), omamoodi grupiõppe ja meloodiamängimise propageerija.
 • Eesti esimese parmupillifestivali ja parmupilliorkestri korraldusmeeskonnas tänaseni.
 • Eesti Pärimusmuusika Keskuse poolt loodud veebilehekülje “Pärimusmuusika Noodikogu” autor, looja, toimetaja.
 • Andnud välja pärimusmuusika noodivihikuid, mis põhinevad arhiivisalvestistelt transkribeeritud lugudel. Erinevate pillide repertuaari noodistanud ja vormistanud noodiprogrammis väljaandeks sobilikud noodid.
 • Erinevate kogumike (“Laulumängud lastele” autor Janne Suits, “Õnnõkõn siin tsõõrin olla” autor Meelika Hainsoo) noodigraafik, -toimetaja.
 • Tutvustanud eesti rahvapille, Torupill ja parmupill veebilehel “Pilliportaal”.
 • Alates 2013 aasta kevadest pärimusmuusika suuna juht TÜ VKA-s ning pärimusmuusika puhkpillide lektor.
 • Pärimusmuusika suuna juhina teeb koostööd 18 erineva kõrgkooliga Nordtrad võrgustikus ja  on Eesti esindaja selles võrgustikus.
 • Alustanud pärimusmuusika õppe sisseviimist keskhariduse muusikakoolides (H. Elleri Muusikakool).
 • Äratanud ellu Torupilli Jussi õpetades tema lugusid oma õpilastele nii rakendus- kui magistriõppes, teinud temanimelise trio (Torupilli Jussi Trio) ja plaadi (2013 suvel) ning ans. RO:TOROga mänginud Jussi lugusid ka Politsei- ja Piirivalveorkestriga.
 • Muusikalise kujundajana ja produtsendina toonud lavale erinevaid projekte nt. Viljandi Pärimusmuusika Festivalil “Alguses oli Alle-aa”, mis oli pühendatud festivali 25. aastapäevaks. Torupilli Jussi Trio ja Schönbergi kvartett, mis on kahe traditsioonilise pillimehe Juhan Maakeri ja Elias Schönbergi repertuaari tutvustamine tänapäeva publikule.
 • Koostööd on teinud jutuvestja Piret Pääriga, kellega 2019 aasta talvel produtseeriti kontsert etendus “Tuurile Augus Pulstiga” ning sama aasta suvisel festivalil “Rahvapillimehed”.
 • Koostööd on teinud pärimusmuusika repertuaari seadmisel ja orkestreerimisel eesti heliloojatega (Tõnis Kõrvit, Ülo Krigul, Tonio Tamra, Tauno Aints)
 • Algatanud uusi ansambleid „Aparaat“, “Ju-Ju“, “Cätlin Mägi & Jaan Pehk”
 • Osalenud “Eesti Laul 2019” konkursi poolfinaalis lauluga “Parmumäng” (muusika autor).
 • Eestit esindanud maailmamuusika festivalil “Womex 2019”
 • Erinevates stuudiotes muusikuna osalenud, ka välismaal (Norra).
 • Tuuritanud Saksamaal, Inglismaal, Poolas ja mujal.
 • Teinud koostööd TTÜ meeskooriga.

Cätlin Mägi on pillimänguga tegelenud aastast 1986 kui õppis Märjamaa muusika- ja kunstikoolis klaverit ja plokkflööti. Peale Viljandi Kultuuriakadeemiasse astumist hakkas ta süvendatult tegelema pärimusmuusikaga. Huvi pärimusliku pillimängu erinevate stiilide ja traditsiooniliste pillimeeste vastu ja tõdemus, et aastaid puudus tegelikult võimalus rahvapille süvendatult õppida, viis selleni, et ta asus ka ise õpetama. Tänaseni on Cätlin mitmete koolide õppejõud ja kursuste läbiviija (mh Viljandi kultuuriakadeemias, Pärimusmuusika Keskuses, Viljandi Muusikakoolis, G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis, Eesti Muusika- ja Teatri Akadeemias). Cätlini käe all saab õppida torupilli, parmupilli, flööti ning pärimusmuusika teoreetilisi aineid nagu noodistamine ja analüüs. Veel on temal spetsiifiline kogemus just pärimusmuusika lugude seadmisel juhendades paljusid tuntud ansambleid, nagu Vägilased, RO:TORO, Torupilli Jussi Trio. Tema õpilastest on saanud tublid muusikud, kes on just pärimusmuusikat edasi õppima läinud Stockholmi Kuninglikku Akadeemiasse ja Norra Ülikooli ning nad on juba omakorda suutelised pillimängu edasi õpetama.

Eesti pärimusmuusikas on Cätlin Mägi uurinud just vanemat pillimuusika repertuaari. Oma uurimustööd on ta teinud torupilli- ning parmupillilugude taasesitamisest ning Eestile on need uurimused olnud aluseks traditsioonilise pillimuusika taastamisel ning ellu äratamisel. Tema pädevust torupilli ja parmupilli alal on ka välismaa uurijad kasutanud seoses kogumike koostamisega Euroopa traditsioonilisest muusikast.

Cätlin on Eesti Pärimusmuusika Keskuse veebilehekülje “Pärimusmuusika Noodikogu” autor-koostaja. Sinna on koondatud juba üle 150 erineva pilliloo. Repertuaari võib leida vanadelt pillimeestelt üle eesti ja lugude juures on ka tänapäeva esitajate videod ja salvestised http://www.folk.ee/noodikogu/.

Cätlin on teinud ära tänuväärse töö parmupillimuusika traditsiooni kogumisel. Aastal 2011 ilmus kogumik „Eesti parmupill”. See on eesti- ja inglisekeelne raamat, noodiraamat ning CD, mis hõlmab kogu parmupillitraditsiooni, mida arhiividest ja muuseumidest leida võib: ajalugu, pillimehi, fotosid, pille, mänguõpetust, noodimaterjali ja lugusid traditsioonilistelt esitajatelt.

Cätlin on olnud üks autoritest raamatu „Eesti rahvapille” koostamisel, kus tema sulest valmisid rahvapäraste puhkpillide (torupill, vilepillid, plokkflööt jne.) peatükid.

Erinevad ansamblid, milles Cätlin mängib tekkisid Kultuuriakadeemias õppides ja neid on aja jooksul juurde tulnud. Hetkel on ta tegev ansamblites RO:TORO, ans. Aparaat (Tiit Kikas ja Cätlin Mägi), Torupilli Jussi Trio, Ju-Ju (Dj+Cätlin Mägi). On muusikuna osalenud üle kahekümne CD tegemisel, ja muusikalise kujundajana andnud välja nii sooloplaate kui ka mitmeid ansamblite albumeid. 

Ansamblite reisid ja sooloesinemised on Cätlinit viimastel aastatel väga sageli viinud ka välismaale tutvustama eesti pärimusmuusikat, pärimuspille ja andma kontserte. Tihtilugu on ansambel RO:TORO ja Troupilli Jussi Triot kutsutud erinevatesse Eesti saatkondadesse pärimusmuusikat tutvustama ning kontserte andma. Veel on olnud väga edukaid kontserttuure Inglismaal (üle 50-ne kontserdi), kus ansambel RO:TORO tutvustas kontserdi jooksul eesti keelt, erinevaid pärimuspille ja pärimustantsu. 

Soolokavaga “Mu pill parmupill” esineb erinevatel festivalidel üle maailma. Veel on üles astunud maailmamuusika festivalil “Womex 2019”.

Cätlini missiooniks on olnud ka Eesti pärimusmuusika hariduse ja taimelava kujundamine ja vormimine. Ta oli tudengite juhendaja 2011 aasta koolinoorte laulupeol ning solist torupilliga mitmetes lugudes. Ta osaleb aktiivselt erinevate pärimusmuusikat puudutavate nõukogude ja kolleegiumide töös. Selleks, et pärimusmuusika ja pilliõpe jõuaks ka suurema hulga inimesteni ja ei jääks ainult kooli seinte vahele, on ta oluliseks pidanud ka laagrites toimuvat pilliõpet, kus muusikaga kokkupuutumine võib olla esmakordne, ent väga innustav. Seetõttu on Cätlin palju aastaid olnud erinevates laagrites õpetaja, õpitubade eestvedaja ja korraldanud alates 2003. aastast Viljandi Hansapäevade raames rahvusvahelist torupillilaagrit. Veel on ta andnud sadu kontserte eesti koolides, mille raames on tutvustanud pärimuspille ja –muusikat, olles väga hea pillimängijana innustavaks eeskujuks lastele.