Duo Cätlin & Marko Mägi on peamiselt Eesti pärimusmuusikat mängiv koosseis, mille esituses saab omalaadse sulamina kuulda sadu aastaid vanu arhailisi torupilli ja parmupillilugusid koos kaasaegsete jazz-improvisatsioonidega saksofonil.

Duo on oma paarikümneaastase tegevuse juures kontserte andnud peaaegu kõikidel kontinentidel, aga eriti sagedasti Eesti välisesindustes kõikjal Euroopas.

Sünergiline duo suudab luua erilise sideme oma publikuga, pakkudes neile lisaks muusikalisele elamusele ka teadmisi Eesti torupillli- ja parmupillitraditsioonist, ning laulmata ei jää ka üks ühine regilaul.

Lisaks muusikalisele tegevusele on Cätlin ja Marko õppejõud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ning koos rännatakse ka ühise elutee radadel.

Fotod / Photos