Väljaandesse kuulub kaks heliplaati. Esimene neist sisaldab Juhan Maakeri ehk Torupilli Jussi enda mängitud ja lauldud lugusid ning teine Jussi toru- pillilugusid ja laule Cätlin Mägi esituses. Torupilli Jussi esitatud lood on samas järjekorras nagu arhiivisalvestustel. Cyrillus Kreegi poolt 1921. aastal salves- tatud lugudele Eesti Rahvaluule Arhiivist (plaadil nr 1–38) järgnevad Armas Otto Väisäneni sama aasta salvestused Soome Kirjanduse Seltsi arhiivist (plaadil nr 39–47). Et anda võimalikult täielik ülevaade pillimehe repertuaa- rist ja mängustiilist, on avaldatud kõik temalt salvestatud palad, sealhulgas ka sama loo korduvad esitused.

Heliplaatidele lisatud raamat tutvustab Juhan Maakeri elu ja muusikuteed. Lähemalt on kirjutatud 44 pilliviisi ja kolme laulu vormilisest ülesehitusest ja mänguvõtetest. Väljaande oluliseks osaks on valik eesti rahvamuusika eestkõneleja ja rahvamuusika ringreiside korraldaja August Pulsti värvikaid mälestusi Torupilli Jussist. Raamatu lõpus on andmed kasutatud arhiivi- materjalide ja kirjanduse kohta.

*

Eesti ühe kuulsama torupillimängija Juhan Maakeri ehk Torupilli Jussi kogumiku idee on küpsenud juba mitu head aastat. Õppides Viljandi Kultuurikolledžis (nüüd Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) torupilli- mängu, puutusin kokku arhiivisalvestustega Eesti Rahvaluule Arhiivist. Sealt leidsin traditsiooniliste torupillimängijate lugusid alates 1913. aastast.

Tänu Eesti Rahvaluule Arhiivi koostööle Rootsi Viisiarhiivi ja Rootsi Raadio Arhiiviga said 2003. aasta novembris taaskuuldavaks ka Torupilli Jussi vaharullisalvestused. Tema mängitud pillilugusid oli kokku 38. Hakkasin neid tasapisi taasesitama tänapäeva eesti torupilliga, nii üksi kui ka mitmes ansamblis ja projektis. 2012. aastal sündis ansambel Torupilli Jussi Trio, mille esimesel albumil kõlavadki valdavalt Jussi lood.

Et paremini süveneda vanameistri mängustiili, hakkasin üha enam mõtlema kõigi tema lugude äraõppimisele. Esialgu tundus kogu repertuaari omanda- mine üsna suur ettevõtmine, kuna tegemist on vanade, rikkalikult varieeruvate torupillilugudega. Siin ei ole selgeid kvadraatseid vorme, mida oleks lihtne meelde jätta. Siiski ei tahtnud ma mõttest loobuda ja alustasin 2015. aastal eesmärgipäraselt kogu Torupilli Jussi repertuaari omandamist.

Lugude taasesitusi salvestasin mitmes jaos 2018. aasta talvel, 2019. aasta talvel ja suvel. Kõigepealt kuulasin Torupilli Jussi esitust, siis noodistasin selle ja õppisin mängima. Kui juhtus, et Juss oli lugu mänginud kahel korral, siis noodistasin mõlemad salvestused, analüüsisin ja võrdlesin vorme ning tegin oma variandi. Taasesitused ei ole kindlasti vanameistri täpne kopeerimine, minu eesmärgiks oli jõuda võimalikult lähedale tema stiilile ja tunnetusele.

Kogumiku saatetekste koostades oli suurepärane võimalus kasutada August Pulsti käsikirjalisi mälestusi Eesti Teatri- ja muusikamuuseumis, kus teiste vanade pillimeeste kõrval on põhjalikult kirjutatud ka Juhan Maakerist. Krista Sildoja on mälestuste põhjal koostanud raamatu „Äratusmäng uinuvale rahvamuusikale“ (2014), kust leiab ka eraldi peatüki Torupilli Jussist. Suureks abiks väljaande ettevalmistamisel oli Aivar Viidiku uurimus torupilli- kuningast. Koostöös Aivariga sai kokku kogutud suur hulk Jussiga seotud fotosid, mis on selles kogumikus ka avaldatud.

Siinne väljaanne on sündinud paljude inimeste ja asutuste ühise töö tulemusena. Mul on hea meel, et taaskord sai teoks Eesti Pärimusmuusika Keskuse ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vaheline koostöö. Tänan neid igakülgse abi eest! Suur tänu Soome Kirjanduse Seltsile helisalvestuste, Teatri- ja muusikamuuseumile, Eesti Rahva Muuseumile, Rahvusarhiivile, Rahvusarhiivi filmiarhiivile, Eesti Ajaloomuuseumile, Tori Muuseumile, Hiiumaa Muuseumile ja Helsingi linnamuuseumile fotode ja andmete eest! Soovin tänada Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat stuudio kasutamise võimaluse eest ning sealseid üliõpilasi, kellega koos sain harjutada Torupilli Jussi repertuaari. Eriline tänu kuulub Helen Kõmmusele hea koostöö eest tekstiosa koostamisel, samuti toimetaja Janika Orasele. Kogumiku koostamisele aitasid oluliselt kaasa ka Risto Blomster, Kärt Einasto, Olga Ivaškevitš, Aari Juhanson, Janar Paeglis, Michael B. Stevenson, Jaan Tamm, Kadri Tamm ja paljud teised.

Suur tänu kõigile!

CD – plaatide allalaadimiseks klõpsa vastavale pildile, lugude nimestiku leiad samalt lingilt.

https://drive.google.com/drive/folders/1LizsjUgSX87lbAndHDR1n1PaCgXvasMN?usp=sharing